Bermain Dengan Api

Bermain Dengan Api / Anime & Manga

Halaman untuk menerangkan PlayingWithFire: Anime & Manga. Contoh Bermain dengan Api dalam anime dan manga. Takahisa Tajima dari 11eyes mempunyai kemampuan untukā€¦